img

چرا تحصیل در ترکیه

اعتبار علمی و بین المللی بالای دانشگاههای ترکیه و تایید و ارزشیابی آنها توسط وزارت علوم و بهداشت ایران و امکان انتقال به دانشگاههای داخلی و خارجی، هزینه های تحصیلی و هزینه های زندگی نسبتا پائین...

مشاهده بیشتر
img

آمار قبولی موسسه (2017)

بیشترین قبولی در سال 2017 میلادی

مشاهده بیشتر
img

آمار قبولی موسسه (2015)

بیشترین قبولی در سال 2015 میلادی

مشاهده بیشتر
img

آمار قبولی موسسه (2016)

بیشترین قبولی در سال 2016 میلادی

مشاهده بیشتر
img

ثبت نام کلاسهای آمادگی

ثبت نام دوره های مختلف برای ادامه تحصیل شروع شد

img
img

بالاترین آمار قبولی

بالاتربن آمار قبولی در سالهای اخیر در رشته های پزشکی ، دندان پزشکی و داروسازی در دانشگاه های معتبر در سالهای اخیر

آمار قبولی موسسه گوهراندیشان قلم در سال 2017 میلادی (این لیست در حال تکمیل شدن است)

 1. یوسف صفری ( پزشکی دانشگاه سلجوق )
 2. گیسو بشاش کاظمی (روانشناسی دانشگاه آک دنیز )
 3. محمود اسدی اقدم (دندانپزشکی دانشگاه آک دنیز )
 4. حامد راثی (توریسم دانشگاه چوکوروا)
 5. حسین خانی (مهندسی پزشکی دانشگاه چوکوروا )
 6. فرناز نعمتی ( فیزیوتراپی دانشگاه کارابوک )
 7. علی اسلام زاده (پزشکی دانشگاه فیرات )
 8. مجید زاده بختیار ( داروسازی دانشگاه مرسین )
 9. محمود اسدی اقدم (دندانپزشکی دانشگاه سلجوق )
 10. نگین اسدی (پزشکی دانشگاه فیرات)
 11. تارا غفاری (دندانپزشکی دانشگاه آیدین )
 12. گیسو بشاش کاظمی (مامایی دانشگاه سلجوق )
 13. حامد راثی (مدیریت دانشگاه اولوداغ )
 14. نگار ولی زاده (پزشکی دانشگاه آیدین )
 15. میلاد توضیحی ( پزشکی دانشگاه ینی یوز ییل )
 16. گیسو بشاش کاظمی (فیزیوتراپی دانشگاه کارابوک )
 17. محدثه علیار (دندانپزشکی دانشگاه ینی یوز ییل )
 18. حامد راثی (تورسم دانشگاه کارابوک )
 19. یوسف صفری (داروسازی دانشگاه مارمارا)
 20. محمود اسدی اقدم (دندانپزشکی دانشگاه استانبول )
 21. میلاد توضیحی ( پزشکی دانشگاه آیدین)
 22. حامد راثی (مدیریت دانشگاه مرسین)
 23. گیسو بشاش کاظمی (مشاوره روانشناسی دانشگاه استانبول )
 24. نگار ولی زاده (پزشکی دانشگاه ینی یوز ییل )
 25. مهرداد کاظمی (داروسازی دانشگاه کارادنیز تکنیک )
 26. هادی رسولی (داروسازی دانشگاه کارادنیز تکنیک )
 27. گیسو بشاش کاظمی ( روانشناسی دانشگاه اولوداغ )
 28. نگین اسدی (داروسازی دانشگاه کارادنیز تکنیک )
 29. مهرداد کاظمی (دندانپزشکی دانشگاه کارادنیز تکنیک)
 30. حامد راثی ( مدیریت دانشگاه کارادنیز تکنیک )
 31. علی اسلام زاده (پرستاری دانشگاه استانبول )
 32. مهدی رسولی (دندانپزشکی دانشگاه مرسین )
 33. نگین اسدی ( دندانپزشکی قبرس )
 34. گیسو بشاش کاظمی ( دندانپزشکی قبرس )
 35. ساناز زینالی ( دندانپزشکی قبرس )
 36. افسون احمدی ( دندانپزشکی قبرس )
 37. پرستو مصباحی ( دندانپزشکی قبرس )
 38. سیامک شاکری ( دندانپزشکی قبرس )
 39. پرستو نعمت زاده ( دندانپزشکی قبرس )
 40. آیسان شاطری ( دندانپزشکی قبرس )
 41. محدثه علیار ( دندانپزشکی قبرس )
 42. مجید زاده بختیار ( داروسازی قبرس )
 43. مینو طریقی بابایی ( داروسازی قبرس )
 44. پریا کاکاوند ( داروسازی قبرس )
 45. ابراهیم محمدی ( دندانپزشکی قبرس )
 46. جهانگیر شاهماری ( دندانپزشکی قبرس )
 47. فاطمه اصلانی (داروسازی قبرس )
 48. سما کریمی ( دندانپزشکی قبرس )
 49. سارا کریمی (داروسازی قبرس )
 50. تارا غفاری ( دندانپزشکی قبرس )
 51. هادی رسولی(داروسازی قبرس)
 52. مهدی رسولی ( داروسازی قبرس )
 53. محمد آورند( پزشکی دانشگاه اژه ازمیر)
 54. یوسف صفری (پزشکی دانشگاه اژه ازمیر)
 55. مجید زاده بختیار (روابط بین الملل دانشگاه اژه ازمیر)
 56. صدرا تجهیزی (مدیریت دانشگاه اژه ازمیر)
 57. امین آرین پور ( پزشکی ترکی دانشگاه سامسون )
 58. حامد راثی ( مدیریت دانشگاه سامسون )
 59. گیسو بشاش کاظمی ( تغذیه دانشگاه سامسون)
 60. مهدی پورحسن ( مدیریت دانشگاه آنکارا)
 61. حامد راثی ( مدیریت دانشگاه آنکارا)
 62. فاطمه اصلانی ( دامپزشکی دانشگاه آنکارا)
 63. گیسو بشاش کاظمی(مامایی دانشگاه آنکارا)
 64. پریا کاکاوند کرد (تغذیه دانشگاه آنکارا)
 65. ساناز زینالی ( دندانپزشکی دانشگاه ساغلیک بیلیملر)
 66. مهسا زکی (داروسازی دانشگاه ساغلیک بیلیملر)
 67. احسان اصغرزاده (داروسازی دانشگاه ساغلیک بیلیملر)
 68. حامد راثی (فیزیوتراپی دانشگاه ساغلیک بیلیملر)
 69. فرناز نعمتی (فیزیوتراپی دانشگاه ساغلیک بیلیملر)
 70. امیر اسلام زاده ( داروسازی دانشگاه بولنت اجویت)
 71. شیدا فتحی ( داروسازی دانشگاه بولنت اجویت)
 72. نازنین نظرزاده ( بیولوژی دانشگاه بولنت اجویت)
 73. هادی رسولی ( داروسازی دانشگاه مرسین)
 74. نگین اسدی (دندانپزشکی دانشگاه کاتیب چلبی ازمیر)
 75. نورا ثابت (پزشکی دانشگاه حاجت تپه)
 76. مهدی حسینی (فیزیوتراپی دانشگاه ییلدیریم بیازیت)
 77. حامد راثی ( فیزیوتراپی دانشگاه ینی یوزییل)
 78. محمد آورند ( داروسازی دانشگاه چوکوروا)
 79. حامد راثی (توریسم دانشگاه آک دنیز آنتالیا)
 80. زهرا روحی ( اقتصاد دانشگاه آک دنیز آنتالیا)
 81. نگین اسدی ( پزشکی دانشگاه ساغلیک بیلیملر)
 82. فرناز نعمتی ( پزشکی دانشگاه ییلدیریم بیازیت)
 83. محمود اسدی اقدم ( پزشکی دانشگاه سامسون)
 84. محمود اسدی اقدم ( دندانپزشکی دانشگاه سامسون)
 85. پریا کاکاوند ( مامایی دانشگاه سامسون)
 86. گیسو بشاش ( مامایی دانشگاه اسکی شهیرعثمان غازی)
 87. شیدا فتحی ( داروسازی دانشگاه دجله)